flufo.com
Register     Login     Forgot password?


Www.Orizarja.Tk Kuiz


1. Kur eshte Formuar Kf Vllazrimi?

2. Kush Ishte Trajner i Par i Kf Vllazrimit?

3. Gjatë vitit 2006 Orizara sa Banor dhe sa Shtepi Ka pasur?

4. H. Hajdar Ef. Jashari Ne cilit Vit Lindi?

5. Në vitin 1946 dënohet me burgim pershkak te Skllavo Komunsiteve Savite u Denua me Burgim?

6. Kur Lindi Ismet Jashari?

7. Kur ra Deshmor Ismet Jashari?

8. Ne Cilin Vend ra Deshmor Ismet Jashari?

       


powered by: flufo.com

HTML Code


Select all

Send this HTML code to friends & family
  1. Friend e-mail addresses
  2. OR - add more friends
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc