flufo.com
Register     Login     Forgot password?


Mediatheorie: personen en concepten


1. Concept: multi-accentualiteit

2. Concept: spiegelstadium

3. Concept: performativity

4. Concept: "the medium is the message"

5. Concept: encoding/decoding-model

6. Concept: mythe

7. Concept: gaze/scopofilie

8. Concept: cultureel kapitaal en smaakverschillen

9. Concept: affirmative culture

10. Concept: commodification, depthlessness en the waning of affect

11. Concept: semiotisch exces, simulacrum en hyperrealiteit

12. Concept: hegemonie

13. Concept: psychoanalyse en Oedipuscomplex

14. Concept: semiologie, signifier/signified en syntagmatische/paradigmatische relaties

15. Concept: "filmtekst is onbereikbaar" (unattainable)

16. Concept: film als concrete taaluiting

17. Concept: semiotiek en icoon/index/symbool

18. Concept: cultuurindustrie

19. Concept: marxisme

20. Concept: zelf-reflexiviteit en 'loss of innocence'

21. Concept: le camera-stylo

22. Concept: politique des auteurs en cinema de papa

23. Wie was er belangrijk voor de queer theory?

24. Wie was hoofdredacteur van de Cahiers?

25. Wie onderscheidde de drie definities van het woord 'cultuur'?

26. Wie zag cultuur als een manier zich van andere groepen te onderscheiden?

       


powered by: flufo.com

HTML Code


Select all

Send this HTML code to friends & family
  1. Friend e-mail addresses
  2. OR - add more friends
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc