flufo.com
Register     Login     Forgot password?


 1. Quiz rate: 0
  Report this quiz as: 

 2. Mediatheorie: personen en concepten

 3. 1. Concept: multi-accentualiteit
 4. 2. Concept: spiegelstadium
 5. 3. Concept: performativity
 6. 4. Concept: "the medium is the message"
 7. 5. Concept: encoding/decoding-model
 8. 6. Concept: mythe
 9. 7. Concept: gaze/scopofilie
 10. 8. Concept: cultureel kapitaal en smaakverschillen
 11. 9. Concept: affirmative culture
 12. 10. Concept: commodification, depthlessness en the waning of affect
 13. 11. Concept: semiotisch exces, simulacrum en hyperrealiteit
 14. 12. Concept: hegemonie
 15. 13. Concept: psychoanalyse en Oedipuscomplex
 16. 14. Concept: semiologie, signifier/signified en syntagmatische/paradigmatische relaties
 17. 15. Concept: "filmtekst is onbereikbaar" (unattainable)
 18. 16. Concept: film als concrete taaluiting
 19. 17. Concept: semiotiek en icoon/index/symbool
 20. 18. Concept: cultuurindustrie
 21. 19. Concept: marxisme
 22. 20. Concept: zelf-reflexiviteit en 'loss of innocence'
 23. 21. Concept: le camera-stylo
 24. 22. Concept: politique des auteurs en cinema de papa
 25. 23. Wie was er belangrijk voor de queer theory?
 26. 24. Wie was hoofdredacteur van de Cahiers?
 27. 25. Wie onderscheidde de drie definities van het woord 'cultuur'?
 28. 26. Wie zag cultuur als een manier zich van andere groepen te onderscheiden?
 29. using only for sending the results
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc