flufo.com
Register     Login     Forgot password?


 1. Quiz rate: 0
  Report this quiz as: 

 2. Www.Orizarja.Tk Kuiz

 3. 1. Kur eshte Formuar Kf Vllazrimi?
 4. 2. Kush Ishte Trajner i Par i Kf Vllazrimit?
 5. 3. Gjatë vitit 2006 Orizara sa Banor dhe sa Shtepi Ka pasur?
 6. 4. H. Hajdar Ef. Jashari Ne cilit Vit Lindi?
 7. 5. Në vitin 1946 dënohet me burgim pershkak te Skllavo Komunsiteve Savite u Denua me Burgim?
 8. 6. Kur Lindi Ismet Jashari?
 9. 7. Kur ra Deshmor Ismet Jashari?
 10. 8. Ne Cilin Vend ra Deshmor Ismet Jashari?
 11. using only for sending the results
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc