flufo.com
Register     Login     Forgot password?


 1. Quiz rate: 0
  Report this quiz as: 

 2. D-toets deel B

 3. 1. Op welk begrip heeft het volgende citaat betrekking: A multiplicity of voices and data in the form of audio, visual and text files.’
 4. 2. Alfred Hitchcock zei ooit: ‘That’s what is known as “Playing God”, that is suspense.’ Wat bedoelde hij hiermee?
 5. 3. Van wie is de uitspraak "There is No Software"?
 6. 4. Filmwetenschapper Michel Chion gebruikt de term ‘acousmêtre’ om een specifiek fenomeen te duiden in relatie tot geluid en film. Wat is een ‘ acousmêtre’?
 7. 5. Welke medium-technologie verbindt Friedrich Kittler aan de symbolische orde van Jacques Lacan?
 8. 6. Welke medium-technologie verbindt Friedrich Kittler aan de symbolische orde van Jacques Lacan?
 9. 7. Patricia Pisters noemt in Lessen van Hitchcock een aantal aspecten om het concept nationale cinema te definieren. Welk aspect noemt zij niet? Let op: gevraagd wordt NIET.
 10. 8. Wat is een belangrijk verschil tussen het ‘kristalbeeld’ van Gilles Deleuze en een klassieke flashback?
 11. 9. Door welke theoreticus was Edward Said het meest duidelijk beïnvloed in zijn boek Orientalism?
 12. 10. Hoe noemt Jacques Derrida het herkennen van de afwezige (vaak niet-dominante) betekenis van een tekst?
 13. 11. Welke cultuurcriticus behoort niet tot de “culture and civilization” traditie? Let op: gevraagd wordt: NIET.
 14. 12. Wat is de centrale claim van Lev Manovich in zijn boek The Language of New Media?
 15. 13. Met het begrip parergon problematiseert Derrida de tegenstelling tussen
 16. 14. Wat is een panopticon?
 17. 15. Het werk van Vladimir Propp is zeer invloedrijk geweest in de studie naar narratieve structuren, inclusief de functie van dramatische personages zoals 'de held'. Waar baseerde Propp zijn theorie op?
 18. 16. Volgens welke theoreticus was de Oriënt een Europese uitvinding?
 19. 17. Branching tree interactivity is een vorm van...
 20. 18. Wat is het centrale idee van N. Katherine Hayles' notie posthuman?
 21. 19. Welke website is volgens Andrew Keen een voorbeeld van een ‘mix of ignorance meets egoism meets bad taste meets mob rule’?
 22. 20. Welk begrip werd door Jacques Derrida geïntroduceerd?
 23. using only for sending the results
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc