flufo.com
Register     Login     Forgot password?


 1. Quiz rate: 0
  Report this quiz as: 

 2. Personen en concepten | Mediatheorie 2

 3. 1. Wie legde de basis voor het structuralisme?
 4. 2. Wie introduceerde de termen 'connotatie', 'denotatie' en 'mythe'?
 5. 3. Wie bedacht het deconstructiedenken en de hauntologie?
 6. 4. Wie introduceerde de "death of the author"?
 7. 5. Wie kwam met de concepten différance, dissemination, parergon en postal?
 8. 6. Wie kwam met de termen 'artifactualiteit' en 'actuvirtualiteit'?
 9. 7. Wie kwam met de term 'hyperrealiteit'?
 10. 8. Wie kwam met de skeuomorph en het posthumanisme?
 11. 9. Wie maakte het onderscheid tussen hot en cool media?
 12. 10. Wie stelde dat "there is no software"?
 13. 11. Wie maakte het onderscheid tussen open en closed interactivity?
 14. 12. Welk concept is niet van Deleuze en Guattari?
 15. 13. Wie behoorde niet tot de culture and civilization tradition?
 16. 14. Wie introduceerde de term 'acousmêtre'?
 17. 15. Wie schreef over het Oriëntalisme?
 18. 16. Wie maakte het onderscheid tussen de semantische en syntactische benadering van esthetische genredefiniëring?
 19. 17. Wie kwam met de term 'cultural field'?
 20. 18. Wie schreef/schreven The Cyborg Manifesto?
 21. 19. Wie schreef/schreven The Language of New Media
 22. 20. Wie schreef/schreven Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia
 23. 21. Wie schreef/schreven The Cult of the Amateur?
 24. 22. Wat staat er centraal in de fenomenologie?
 25. 23. Wat is geen kenmerk van Murray Smith's structure of sympathy?
 26. 24. Wat is geen benadering van de genrekritiek?
 27. 25. Wat is geen van de drie manieren waarop de discourse werkt?
 28. 26. Wat is geen van de door Deleuze onderscheiden beelden?
 29. 27. Wat is niet één van de drie fases in de cycle of new media?
 30. 28. Wat behoort niet tot de drie technieken van operation in nieuwe media?
 31. 29. Wat is niet een van de orders van simulacra?
 32. 30. Wie hield zich niet bezig met interactiviteit?
 33. 31. Wat is geen semiotische code van muziek?
 34. 32. Wat was geen regime of truth in de Hollywoodrepresentatie van Vietnam?
 35. 33. Wat is geen betekenis van simulatie?
 36. 34. Op welk concept was de 'Anything-Anywhere-Anytime dream' van toepassing?
 37. using only for sending the results
Latest quizzes Latest quizzes

Start a quick quiz:
Our friends

Home     Contact us

Developed by Armia Systems, Inc